Nhà Xưởng Cao Tầng Cho Thuê Ở Đà Nẵng

Nhà Xưởng Cao Tầng Cho Thuê Ở Đà Nẵng


Project Description

– Theo kế hoạch của thành phố, khu nhà xưởng cao tầng sẽ có quy mô từ 3 đến 8 tầng, và mỗi nhà xưởng sẽ có diện tích từ 100 đến 3.000 m2, được thực hiện thí điểm trong giai đoạn 2015 – 2018 với tổng chi phí là 600 tỉ đồng.

– Theo UBND thành phố, việc phát triển nhà xưởng cao tầng sẽ giúp thành phố tiết kiệm nguồn tài nguyên đất, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất; đáp ứng được nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp, thu hút thêm các nhà đầu tư.

– Đồng thời, kế hoạch này cũng giúp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ thông qua việc đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp ngành hỗ trợ cần vị trí sản xuất gần các doanh nghiệp lớn đang tìm kiếm nhà cung ứng nội địa, hình thành nên các khu công nghiệp hỗ trợ, tạo được sự kết nối giữa các doanh nghiệp trong cùng ‘‘chuỗi cung ứng”.

– Ngoài ra, việc có thêm nhà xưởng cao tầng sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho một số nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu mở xưởng sản xuất nhỏ để thăm dò thị trường và môi trường đầu tư trước khi quyết định đầu tư lâu dài vào Việt Nam.