Nhà ở Lưu Trú Khu CNC Sài Gòn

Nhà ở Lưu Trú Khu CNC Sài Gòn


Project Description

– Khu lưu trú du lịch là khách sạn, resort, phòng trọ, nơi nghĩ dưỡng dành cho khách du lịch khi đến một nơi nào đó du lịch. Còn khu dân cư là một cấu trúc cộng đồng bao gồm các hộ gia đình tụ cư, sống đan xem trong một khu vực địa lý. Vậy lý do nào những dự án này cần phải lập đề án bảo vệ môi trường?

– Đặc điểm chung là khu lưu trú du lịch hay khu dân cư đều có hệ thống xả thải, có ảnh hưởng môi trường xung quanh với số lượng thải lớn, tập trung. Vì vậy, cần có chương trình, kế hoạch quản lý môi trường trong quá trình hoạt động, bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm. Những chương trình, kế hoạch quản lý môi trường được đề cập đến trong đề án bảo vệ môi trường

– Theo quy định của nghị định 18/2015/NĐ – CP thì dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch, khu dân cư đã hoạt động chính thức nhưng không có quyết định phê duyệt “báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận đăng ký “bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trước ngày 01/4/2015 thì trong thời hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày 01/4/2015 phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm bằng cách Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

– Chủ đầu tư nắm bắt được những tác động môi trường của dự án khu lưu trú du lịch, khu dân cư của mình, từ đó đưa ra biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố của dự án.

– Khi chủ đầu tư đã có đề án bảo vệ môi trường sẽ biết được cách quản lý chất thải, cách phân loại chất thải ( loại rác thải bỏ, tái sử dụng, bán,…).  Nếu biết cách quản lý và quản lý tốt sẽ góp phần bảo vệ môi trường hoạt động sạch đẹp, tránh bệnh tật cũng như không gian sống tốt hơn.

– Khi môi trường xung quanh khu lưu trú du lịch cũng như khu dân cư được xanh sạch, sẽ gây dựng được hình ảnh đẹp trong cộng đồng. Từ đó, khách du lịch biết đến nhiều, tăng lượng khách du lịch lưu trú cũng như khu dân cư sinh hoạt tốt hơn, văn minh hơn.