Tư vấn pháp lý

TƯ VẤN PHÁP LÝ

Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng thuê xưởng từ việc tư vấn về các thủ tục pháp lý vào Khu Công nghệ cao, thủ tục thuê nhà xưởng, xin các giấy phép, giấy chứng nhận để được hoạt động sản xuất tại Hi-Tech và Khu Công nghệ cao nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí và rủi ro.