TUYỂN DỤNG

Hi-tech tự hào là một doanh nghiệp có môi trường làm việc chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn nỗ lực tạo dựng nền tảng kiến thức nghề nghiệp, kĩ năng công việc tốt nhất để giúp nhân viên ổn định sự nghiệp vững chắc.

Lương và phúc lợi

 • Thu nhập cạnh tranh tương xứng theo năng lực làm việc.
 • Lương cơ bản theo cấp bậc Công ty qui định.
 • Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty, thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, thưởng doanh thu hàng tháng, quí, năm và theo từng dự án của công ty.
 • Các loại phụ cấp khác theo yêu cầu và tính chất công việc.

Chính sách phúc lợi

 • Chính sách nghỉ dưỡng.
 • Chính sách khen thưởng.
 • Chính sách chăm sóc sức khoẻ.
 • Chính sách phúc lợi khác.

Đào tạo và phát triển

 • Đào tạo hội nhập (gồm các thông tin về công ty, quy chế tổ chức, hoạt động của Công ty, chế độ của người lao động…).
 • Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn theo chuyên ngành tuyển dụng.
 • Hằng năm Công ty sẽ đào tạo nghiệp vụ để nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên bằng cách tổ chức lớp huấn luyện tại Công ty hoặc đăng ký cho nhân viên tham dự các khoá huấn luyện ngắn hạn/ dài hạn tại các tổ chức bên ngoài.

Saleperson

Number: 05, work in Ho Chi Minh City - Deadline for application: October 31st, 2018

JOB DESCRIPTION

 • Establish and organize the implementation of the real estate business project as assigned by the Company.
 • Organize the collection, analysis, and evaluation of market information to make suggestions and proposals.
 • Recruit, develop and maintain a team to meet the business requirements of the Company.

REQUIREMENTS

 • Graduated from the University of Business, Law, Economics, Marketing, Business Administration, Land Management, Property Management;Certificates of Real Estate pricing, broking and management.
 • At least 5 years of experience in real estate business, 02 years experience in equivalent position.
 • Management skills and motivation to inspire employees
 • Presentation and persuasive skills

SALARY AND BENEFITS

 • Basic salary: VND 10,000,000 - 18,000,000 Bonus commission to 6% + Hot bonus according to sales policy
 • Compulsory social insurance policy - Periodical health check and comprehensive health insurance
 • Settling down and Occupational policy: Preferential purchase apartment for living and investment profitability.
 • Welfare policy: uniforms - birthdays - births - marriage - annual leave
 • Regular extracurricular activities; domestic and abroad travel
 • Unique working environment and creative freedom with the scale of 2,000 m2 and 8 floors in District 3 - Ho Chi Minh City.

Nhân viên quản lí

Số lượng 05 - Làm việc tại TPHCM ngày

Mô tả công việc

Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh dự án bất động sản theo chỉ tiêu Công ty giao. Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị. Tuyển dụng, phát triển và duy trì đội ngũ đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Công ty. Chịu trách nhiệm trong hoạt động và kết quả kinh doanh theo chỉ tiêu của Phòng.

Yêu cầu

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Luật, Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh, quản lý đất đai, chứng chỉ quản lý Sàn, định giá và mối giới bất động sản. Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản, 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Kỹ năng quản lý và tạo động lực thúc đẩy nhân viên Kỹ năng thuyết trình và thuyết phục

Quyền lợi

Lương cơ bản: 10.000.000 – 18.000.000 đồng. Hoa hồng trách nhiệm đến 6% + Thưởng nóng theo chính sách bán hàng Chính sách BHXH bắt buộc – Khám sức khỏe định kỳ và Bảo hiểm sức khỏe toàn diện Chính sách an cư lạc nghiệp: Ưu đãi mua căn hộ để ở và đầu tư sinh lời. Chính sách phúc lợi: Đồng phục – Sinh nhật – Sinh con – Kết hôn – Nghỉ dưỡng hàng năm Hoạt động ngoại khóa định kỳ và du lịch trong và ngoài nước Môi trường làm việc độc đáo và tự do sáng tạo với quy mô 2.000 m2 và 8 tầng lầu tại Quận 3 – Tp.HCM

Nhân viên thiết kế

Số lượng 05 - Làm việc tại TPHCM ngày

Mô tả công việc

Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh dự án bất động sản theo chỉ tiêu Công ty giao. Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị. Tuyển dụng, phát triển và duy trì đội ngũ đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Công ty. Chịu trách nhiệm trong hoạt động và kết quả kinh doanh theo chỉ tiêu của Phòng.

Yêu cầu

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Luật, Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh, quản lý đất đai, chứng chỉ quản lý Sàn, định giá và mối giới bất động sản. Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản, 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Kỹ năng quản lý và tạo động lực thúc đẩy nhân viên Kỹ năng thuyết trình và thuyết phục

Quyền lợi

Lương cơ bản: 10.000.000 – 18.000.000 đồng. Hoa hồng trách nhiệm đến 6% + Thưởng nóng theo chính sách bán hàng Chính sách BHXH bắt buộc – Khám sức khỏe định kỳ và Bảo hiểm sức khỏe toàn diện Chính sách an cư lạc nghiệp: Ưu đãi mua căn hộ để ở và đầu tư sinh lời. Chính sách phúc lợi: Đồng phục – Sinh nhật – Sinh con – Kết hôn – Nghỉ dưỡng hàng năm Hoạt động ngoại khóa định kỳ và du lịch trong và ngoài nước Môi trường làm việc độc đáo và tự do sáng tạo với quy mô 2.000 m2 và 8 tầng lầu tại Quận 3 – Tp.HCM

Nhân viên kinh doanh

Số lượng 05 - Làm việc tại TPHCM ngày

Mô tả công việc

Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh dự án bất động sản theo chỉ tiêu Công ty giao. Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị. Tuyển dụng, phát triển và duy trì đội ngũ đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Công ty. Chịu trách nhiệm trong hoạt động và kết quả kinh doanh theo chỉ tiêu của Phòng.

Yêu cầu

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Luật, Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh, quản lý đất đai, chứng chỉ quản lý Sàn, định giá và mối giới bất động sản. Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản, 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Kỹ năng quản lý và tạo động lực thúc đẩy nhân viên Kỹ năng thuyết trình và thuyết phục

Quyền lợi

Lương cơ bản: 10.000.000 – 18.000.000 đồng. Hoa hồng trách nhiệm đến 6% + Thưởng nóng theo chính sách bán hàng Chính sách BHXH bắt buộc – Khám sức khỏe định kỳ và Bảo hiểm sức khỏe toàn diện Chính sách an cư lạc nghiệp: Ưu đãi mua căn hộ để ở và đầu tư sinh lời. Chính sách phúc lợi: Đồng phục – Sinh nhật – Sinh con – Kết hôn – Nghỉ dưỡng hàng năm Hoạt động ngoại khóa định kỳ và du lịch trong và ngoài nước Môi trường làm việc độc đáo và tự do sáng tạo với quy mô 2.000 m2 và 8 tầng lầu tại Quận 3 – Tp.HCM