KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TLD Hi-Tech luôn đặt sứ mệnh mạng lại giá trị hàng đầu cho khách hàng. Chúng tôi xin tự hào kể đến một số doanh nghiệp tiêu biểu sau:

Công ty TNHH Hinsitsu Vina
Công ty TNHH Hinsitsu Vina
Công ty TNHH Imarker Việt Nam
Công ty TNHH Imarker Việt Nam
Công ty TNHH Công nghệ G7
Công ty TNHH Công nghệ G7
Công ty TNHH Powerheat
Công ty TNHH Powerheat

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

TLD Hi-Tech luôn đặt sứ mệnh mạng lại giá trị hàng đầu cho khách hàng. Chúng tôi xin tự hào kể đến một số doanh nghiệp tiêu biểu sau:

Công ty TNHH MISUMI VN
Công ty TNHH MISUMI VN
Công ty CP Công nghệ BISCOPE
Công ty CP Công nghệ BISCOPE
Công ty Cổ phần Wakamono
Công ty Cổ phần Wakamono
Công ty TNHH LP Design
Công ty TNHH LP Design
Khu Công nghệ cao Sài Gòn SHTP
Khu Công nghệ cao Sài Gòn SHTP
Công ty xây dựng Phước Thành
Công ty xây dựng Phước Thành
Công ty Cổ phần viễn thông CMC Telecom
Công ty Cổ phần viễn thông CMC Telecom